Aanslag inkomstenbelasting hoger?

 

20 november 2014

Je aanslag inkomstenbelasting 2014 wordt mogelijk hoger dan je had verwacht.
Dit komt doordat de Belastingdienst bij de voorlopige aanslagen 2014 geen rekening heeft gehouden met de wijziging van een belangrijke fiscale regel per 1 januari.

Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting is een korting op je inkomstenbelasting. Deze korting is vanaf 1 januari inkomensafhankelijk geworden. Als je een voorlopige aanslag over 2014 hebt gekregen, dan heb je daarin een algemene heffingskorting gekregen van € 2.103,00 als je op 31 december 2013 jonger was dan de AOW-leeftijd.
Als je inkomen in 2014 € 19.645 of hoger is, dan wordt de definitieve heffingskorting op basis van de nieuwe regels lager.

Rekenregel
De vermindering van de algemene heffingskorting is 2% van je inkomen, dat meer is dan € 19.645. Als je voor 1 november 1949 bent geboren, dan is de vermindering 1,012%. Als je een inkomen hebt van € 56.495 of meer, dan is de vermindering van de algemene heffingskorting € 737 of € 372 als je bent geboren voor 1 november 1949.

Om hoeveel geld gaat het?
Ik kan me voorstellen dat je het interessanter vindt om te weten om hoeveel geld het onderaan de streep gaat. Hoeveel belasting moet ik dan bijbetalen? Of hoeveel krijg ik minder terug? Dat is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Fiscale aftrekposten kunnen de bijbetaling beïnvloeden. Ik kan wel een richtlijn geven. Het bedrag varieert van een paar tientjes per belastingplichtige bij een modaal inkomen tot enkele honderden euro’s bij 2 x modaal. Het modaal inkomen in 2014 is volgens het Centraal Planbureau € 34.500. Per maand is dit bruto € 2.585 en netto ongeveer € 1.866.

Betalingstermijn
De Belastingdienst komt je wel tegemoet als je moet bijbetalen. De betalingstermijn van de aanslagen wordt verlengd van 6 weken naar 4 maanden, zonder dat je invorderingsrente hoeft te betalen. Bij aanslagen die na 1 juli 2015 worden opgelegd, bijvoorbeeld in verband met een uitstelregeling, moet wel 4% belastingrente worden betaald.

Leuker kunnen we het niet maken!