Belasting toegevoegde waarde (btw)

Iedereen betaalt btw, maar niet iedereen weet precies wat btw is. Ook bij ondernemers roept het regelmatig vraagtekens op. In dit artikel geef ik je een overzicht van de belangrijkste punten.

Wat is btw?

Btw – ook wel bekend als omzetbelasting – is een belasting die wordt geheven over de waarde die een ondernemer toevoegt aan een produkt of dienst. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de inkoopprijs plus onkosten en de verkoopprijs.

In de praktijk

Elke ondernemer moet btw in rekening brengen over zijn verkopen (omzet) en afdragen aan de Belastingdienst. Daartegenover staat dat de ondernemer de btw die hij zelf heeft betaald als voorbelasting mag aftrekken. De meeste ondernemers doen eens per kwartaal btw-aangifte, maar dit kan ook maandelijks als je veel moet afdragen.

Vrijgesteld van btw

De levering van sommige diensten of goederen is vrijgesteld van btw. Artsen en verzekeringsadviseurs brengen bijvoorbeeld geen btw in rekening. Een volledig overzicht van de vrijgestelde diensten en leveringen vind je op de website van de Belastingdienst.

Btw-tarieven

De Belastingdienst heeft vaste btw-tarieven opgesteld voor producten en activiteiten. Hierdoor kan een voorkomen dat een ondernemer verschillende tarieven moet hanteren. Het algemene tarief is 21%. Het verlaagde tarief van 9% wordt meestal gehanteerd voor producten en diensten die vallen in de categorie ‘eerste levensbehoeften’. Het nultarief geldt als je zaken doet met het buitenland. Een overzicht van de tarieven vind je hier.

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Als je per jaar minder dan € 1.883 aan btw moet betalen, dan kan het zijn dat je eens per jaar een btw-aangifte mag doen. Je kunt dan ook in aanmerking komen voor belastingvermindering. Of je hoeft helemaal geen btw te betalen. Vooral bij starters komt dit nogal eens voor.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp